logo
 


 


Bedrijfshulpverlening (BHV)

Opleidingscursus bedrijfshulpverlening (BHV)
Deze leidingscursus is met name bedoeld voor bedrijven die een aantal medewerkers willen opleiden tot bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het NIVBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening). Om deze cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk binnen het bedrijf zelf, wordt deze opleidingscursus op lokatie gegeven.

De opleidingscursus bedrijfshulpverleners leidt werknemers van bedrijven op tot bedrijfshulpverleners. Wanneer er zich een calamiteit voordoet binnen het bedrijf zijn het de bedrijfshulpverleners die tot actie overgaan. Zij weten wat er moet gebeuren wanneer er bijvoorbeeld brand is of wanneer het gebouw ontruimd dient te worden.
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd.

Bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken:
• verlenen van eerste hulp
• beperken en bestrijden van een beginnende brand
• ontruiming
• communicatie.

Deze opleidingscursus bestaat uit 2 onderdelen: het verlenen van Eerste Hulp en brandbestrijding en ontruiming:

  • Binnen het onderdeel eerste hulp wordt aandacht besteed an hoe men moet handelen bij plotselinge noodsituaties. U leert hierbij o.a. reanimeren, het in stabiele zijligging brengen van bewusteloze slachtoffers en het aanleggen van diverse verbanden.
  • Wat betreft het onderdeel brandbestrijding en ontruiming gaat het vooral om het beperken en bestrijden van een beginnende brand, het gebruik van veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand, het begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes en vluchtmiddelen. Communicatie in uiteraard ook van groot belang: Het (goed kunnen) melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten en het gebruik van communicatiemiddelen.

Om uw diploma geldig te houden dient u eveneens herhalingslessen te volgen. Voor meer informatie over de opleiding BHV en/of de bijbehorende herhalingslessen kunt U via email contact met ons opnemen.

Eerste Hulp cursus behorende bij de BHV-cursus
De cursus Eerste Hulp behorende bij de BHV-cursus van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), voorheen genaamd Levens Reddend Handelen, is met name bedoeld voor bedrijven die een aantal medewerkers willen opleiden tot bedrijfshulpverleners (BHV'ers) maar waarbij het gedeelte brandbestrijding en ontruiming uit de gehele BHV-cursus niet noodzakelijk is.

Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV. Om deze cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk binnen het bedrijf zelf, wordt deze opleidingscursus op locatie gegeven.

Binnen deze cursus leren de cursisten de toestand van slachtoffers te beoordelen en te behandelen volgens de eerstehulp-benadering. Daarnaast leren de cursisten te reanimeren en hoe men moet handelen bij een shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken, ontwrichtingen en oogletsels. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind

De gehele cursus en bijbehorend examen kan in 1 dag op locatie worden gegeven door een bevoegd instructeur/examinator die is aangesloten bij het NIBHV. Dit is inclusief certificaat NIBHV met verzekering.

Om uw diploma geldig te houden dient u eveneens herhalingslessen te volgen. Voor meer informatie over de opleiding BHV en/of de bijbehorende herhalingslessen kunt U via email contact met ons opnemen.

 

 

 

 

 
 
   © A.G.S. Medical 2009